číslo účtu MPP 9999922/0800

Na vysvětlenou k článku v AHA

V AHA vyšel předevčírem článek, týkající se sbírky Místo pro přírodu. Postavený však na zcela vymyšlené konstrukci. Dárce zmiňovaného miliónu není nijak tajemný, je to člověk, se kterým dlouhodobě spolupracujeme a se soutěží Tvoje tvář nemá naprosto nic společného. 

Což nic nemění na tom, že si velice vážíme tohoto mimořádného daru, že si velice vážíme veřejné podpory i daru pana Maxiána (a konec konců i reklamy, kterou nám tímto AHA udělalo  )

Publikováno 6. 11. 2017


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.