číslo účtu MPP 9999922/0800

Nadace Veronica podpoří výkup Vlčího hrdla

Nadace Veronica se rozhodla výtežek z historicky prvního Galavečera šperků (13. listopadu), stejně jako ze své jubilejní desáté benefiční aukce uměleckých děl (24. listopadu) věnovat na další výkupy pozemků na Vlčím hrdle.

Děkujeme!

Publikováno 22. 10. 2012


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.