číslo účtu MPP 9999922/0800

Nová „naučná stezka do mobilu“ přibližuje i lokalitu V Lyngu

Jistě jste si již všimli nového fenoménu, takzvaných „naučných stezek do mobilu“ – tabulek s kódy, ze kterých dokáží chytré telefony vyčíst zajímavé údaje o tom kterém místu. Jedna z nedávno zřízených – Ptačí oblastí Heřmínosvký stav – Odra – Poolší – upozorňuje i na lokalitu V Lyngu, vykoupenou v rámci kampaně Místo pro přírodu: http://www.dohaje.cz/stezky/155/2061

Publikováno 22. 8. 2012


Aktuální stav konta

1 281 431 Kč (11.8.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.