číslo účtu MPP 9999922/0800

O Ščúrnicu mají dárci zájem

Dvakrát víc jak loni – lidé štědře přispívají na záchranu bělokarpatského pralesa. 

Takto je uvedena včerejší aktualita na stránkách Českého rozhlasu Zlín.

Publikováno 22. 11. 2018


Aktuální stav konta

1 353 517 Kč (27.11.19)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
150 hektarů na 33 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.