číslo účtu MPP 9999922/0800

Podpora z Norských fondů

Tůně v Lyngu, ochrana přirozeného zmlazení v Jindřišském údolí, rozšíření Hořečkové stráně, obnova pastvin v Ještěrčím ráji… To všechno a ještě mnoho dalších užitečných aktivit nám bylo podpořeno z Norských fondů. Dnes dorazilo rozhodnutí ministra o přidělení dotací. Máme velikou radost!

Publikováno 13. 4. 2021


Aktuální stav konta

1 490 086 Kč (16.5.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
178 hektarů na 46 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.