číslo účtu MPP 9999922/0800

Pozvánky na víkend

V sobotu 8. dubna se v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko koná úklid Opičáku. Sraz v 10 hodin u vstupu na lokalitu. Bližší informace Květa Morávková (777 171 876, armillaria@seznam.cz)

V neděli 9. dubna se koná vycházka za lýkovci na Kupsovu skálu. Sraz v 9:30 u kapličky na návsi v Nesperské Lhotě. Vycházku vede Martin Klaudys. Bližší info v Podblanickém ekocentru – 317 845 169, vlasim@csop.cz.

Publikováno 6. 4. 2017


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.