číslo účtu MPP 9999922/0800

Přeměna stejnověké smrčiny v „prales“ připravena

Dnes se uskutečnila na Polomech v Bílých Karpatech, v loni koupených smrčinách, které by se časem měly stát součásti Ščúrnice, důležitá schůzka. Porosty převzal nový lesní hospodář (ing. Karel Kříž) a byly domluveny a vyznačeny první zásahy, směřující k postupné přeměně v různověký přírodě blízký les. Základem bude vytvoření světlin v okolí starých listnáčů, dnes uvězněných uprostřed smrkové plantáže, které umožní přirozenou obnovu, a celkové prosvětlení porostu. Realizace by měla proběhnout v srpnu, mimo dobu hnízdění i zimování.

Publikováno 11. 6. 2021


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
191 hektarů na 54 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.