číslo účtu MPP 9999922/0800

Přírodovědné průzkumy na Chvojnově a Střelenské louce

V loňském roce proběhly na několika vykoupených lokalitách podrobné biologické průzkumy. O výsledcích průzkumu na Vlčím hrdle jsme již referovali koncem loňského roku. Nyní se můžete podívat na další dva – Střelenskou louku a Chvojnov.

Na Chvojnově byly monitorovány ptáci a rostliny, potažmo biotopy. Pro péči o pozemky postupně vykupované v rámci kampaně Místo pro přírodu jsou zajímavé zejména ornitologické výsledky. Průzkum potvrdil výskyt 54 druhů ptáků v hnízdním období, z nichž k nejcennějším patří bekasina otavní, sluka lesní a křepelka polní. Vzácné rostliny mají zatím těžiště výskytu téměř výhradně v přilehlé přírodní rezervaci.

Na Střelenské louce proběhl průzkum entomologický, botanický a nižších obratlovců. Pozoruhodné výsledky přinesl především průzkum hmyzu. Potvrdil výskyt dvou vzácných motýlů – modráska bahenního a modráska očkovaného -, nově zde objevil čtyři vzácnější druhy nosatců a asi vůbec nejzajímavějším zjištěním je výskyt horského druhu, kobylky sivozelené. Botanický průzkum mimo jiné doložil, že vzácné nenápadné rostlince bařičce bahenní se nejlépe daří v úmyslně zde vyjetých „kolejích“; napočítal zde na 200 exemplářů této silně ohrožené rostliny.

 

Publikováno 10. 4. 2013


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.