číslo účtu MPP 9999922/0800

Průzkumy na Vlčím hrdle

Během letošního roku proběhlo na Vlčím hrdle několik podrobných biologických průzkumů. Potvrdil se velký význam lokality pro obojživelníky (velmi důležité místo rozmnožování pro sedm druhů) i strategická poloha pro řadu – v některých případech i velmi vzácných – druhů ptáků, kterým slouží jako „prostřený stůl“ či místo k odpočinku na tahu. Příjemným zjištěním bylo, že několik silně ohrožených druhů zde i hnízdí. Entomologický průzkum upozornil na velký význam rákosin podél zbytků mrtvého ramene, kde byly nalezeni dva brouci uvedení v červeném seznamu. Z botanického průzkumu potešila bohatá populace silně ohroženého konitrudu lékařského a postupně se šířící, taktéž silně ohrožený, šišák hrálovitý. Průzkumy jsou podkladem pro stanovení optimálního managementu vykoupených pozemků v následujících letech.

Publikováno 21. 11. 2012


Aktuální stav konta

1 281 431 Kč (11.8.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.