číslo účtu MPP 9999922/0800

Rekapitulace loňského roku

Během roku 2013 přišly na konto Místa pro přírodu dary ve výši 1 071 255 korun (velice děkujeme!). Vykoupeny byly pozemky o výměře 4,99 ha + na dalších 2,09 ha padesátiprocentní podíl na pěti lokalitách – Dobšena, Ještěrčí ráj, Lipiny, Na pramenech a Vlčí hrdlo. Utraceno bylo 428 179 Kč. Další výkupy o celkové výměře cca 7 ha, které byly během loňského roku domluveny, by měly proběhnout během ledna a února.

Publikováno 15. 1. 2014


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.