číslo účtu MPP 9999922/0800

Ščúrnica na ČT 24

Událostech v regionech byla 15. července odvysílána reportáž o výkupech na Ščúrnici (minuta 14:36 – 16:36).

Každopádně, ty borovice na začátku reportáže a smrčák v pozadí reportéra na konci nesvědčí o ničem jiném, než že pro některé novináře je les jako les, hlavně že tam rostou nějaké stromy :-)

Publikováno 22. 7. 2010


Aktuální stav konta

1 705 732 Kč (23.11.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.