číslo účtu MPP 9999922/0800

Ščúrnica v kategorii „lesů zvláštního určení“

Na druhý pokus nám úřady schválily přeřazení lesních pozemků na Ščúrnici do kategorie lesů zvláštního určení z důvodu zachování biologické rozmanitosti. Tedy „legalizaci“ toho, že v lese (ne)hospodaříme v zájmu přírody, nikoli  zisku dřeva. Bohužel pouze na pět let. Myslí si snad úředníci, že přes sto let starý jedlobukový prales v námi deklarovaném takřka bezzásahovém režimu ztratí za pět let svojí biologickou hodnotu? No nic, za čtyři roky požádáme znovu; pro Ščúrnici to nic neznamená, pro nás holt další zbytečné papírování…

Publikováno 11. 12. 2012


Aktuální stav konta

1 281 431 Kč (11.8.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.