číslo účtu MPP 9999922/0800

Setkání dárců na Bělé

V sobotu se uskutečnilo tradiční setkání dárců kampaně Místo pro přírodu, tentokrát na Bělé. Akce se věru vydařila – třicítka účastníků, krásné (možná až moc horké) počasí, plno zajímavých rostlin (o vzácném nálezu viz níže) i hmyzáků, zejména motýlů. Na pár fotografií se můžete podívat na facebooku.

Publikováno 30. 5. 2017


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.