číslo účtu MPP 9999922/0800

Setkání s dárci na Vlčím hrdle

V sobotu 13. října proběhlo další setkání s dárci, tentokrát na Vlčím hrdle. Na několik fotografií s emůžete podívat zde.

Publikováno 24. 10. 2012


Aktuální stav konta

1 101 041 Kč (19.11.2021)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
170 hektarů na 44 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.