číslo účtu MPP 9999922/0800

Ukliďme svět! na Opičáku tuto sobotu

Pojďte s námi v sobotu uklízet Opičák. Za odměnu pro účastníky komentovaná exkurze po lokalitě, pro děti samolepky zvířátek i rostlin z naší přírody. Sraz v sobotu 19. 9. v 10 hodin u vchodu na lokalitu (Ostašovská ul. u kruháku nad Globusem). Více info na tel. 602 154 091 nebo mailem na armillaria@volny.cz. Rukavice nejlépe vlastní, pytle na odpadky dodáme, likvidaci odpadu zajistíme.

Publikováno 17. 9. 2015


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.