číslo účtu MPP 9999922/0800

Vlčí hrdlo se rozrůstá

Právě nám přišlo z katastrálního úřadu v Hodoníně potvrzení, že byly na Český svaz ochránců přírody přepsány další dvě parcely na Vlčím hrdle. Jejich výměra je dohromady 0,38 ha. Vlčí hrdlo se nám pěkně rozrůstá, už máme přes tři čtvrtě hektaru. Díky!

Publikováno 24. 6. 2010


Aktuální stav konta

1 705 732 Kč (23.11.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.