číslo účtu MPP 9999922/0800

Významný krajinný prvek Lesík u letiště 2

Zbývající část Opičáku byla pod názvem „Lesík u letiště 2“ registrována jako významný krajinný prvek. Komentář Českého svazu ochránců přírody k tomuto kroku naleznete v dnešní tiskové zprávě.

Přehledný plánek významných krajinných prvků na Opičáku naleznete na facebooku.

Publikováno 20. 9. 2016


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.