číslo účtu MPP 9999922/0800

Vzácná návštěva na Ščúrnici

Sčúrnicu navštívil vedoucí pracovník Frankfurtské zoologické společnosti z Německa pan Wolfgang Fremuth s manželkou. Frankfurtská zoologická společnost přispěla před lety významnou částkou na první výkupy Ščúrnice. Pan Fremuth velmi ocenil dnešní dosažený stav, kdy bylo vykoupeno již téměř 30 hektarům, z nichž většina je ponechávána přirozenému vývoji.

Publikováno 21. 9. 2016


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.