číslo účtu MPP 9999922/0800

Zbytka v České rozhlase

Pěknou reportáž o Zbytkách si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu. Novináři si to ovšem trochu zjednodušili. Zásah zde není prováděn primárně kvůli plánované repatriaci hnědáska osikového. Jde o obnovu dnes již velmi vzácných společenstev, slatiny a středního lesa, na něž je vázána celá plejáda zajímavých druhů, zejména rostlin a hmyzu. Repatriace hnědáska – podaří-li se – už bude jen takovou „třešničkou na dortu“.

Publikováno 24. 1. 2019


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.