číslo účtu MPP 9999922/0800

Zpřístupňování zajímavých lokalit

Ve zvláštním čísle časopisu Ochrana přírody, věnovaném vztahu cestovního ruchu a ochrany přírody, vyšel článek o zpřístupňování zajímavých přírodních lokalit, v němž jsou zmíněny i některé lokality, vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu.

Publikováno 21. 9. 2010


Aktuální stav konta

952 810 Kč (12.10.2021)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
170 hektarů na 44 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.