číslo účtu MPP 9999922/0800

Zveme na Střelenskou louku

Slavnostní „otevření“ Střelenské louky se koná tuto sobotu. Díky finanční podpoře firmy NET4GAS jsme tam instalovali informační tabule, seznamují návštěvníky s poklady téhle unikátní lokality, zřídili malé posezení pro případné návštěvníky a vybudovali jednoduché dřevěné ohrazení. Jste srdečně zváni!

Pozvánka v pdf

Publikováno 25. 8. 2011


Aktuální stav konta

1 515 462 Kč (26.9.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.