číslo účtu MPP 9999922/0800

Zveme vás na Zázmoníky

Zveme vás na setkání příznivců kampaně Místo pro přírodu, které se uskuteční 23. dubna na Zázmonících.

Zajímají vás novinky o kampani Místo pro přírodu? Chcete se podívat na jednu z vykoupených lokalit v doprovodu průvodců z řad koordinátorů kampaně i pozemkového spolku, který o lokalitu pečuje? Pak určitě přijeďte!

Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Publikováno 5. 4. 2016


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.