číslo účtu MPP 9999922/0800

Napsali, řekli

ikona řekli, napsali Místa pro přírodu v časopise Ochrana přírody

Napsali, řekli | 2. 7. 2019

Ve 3. letošním čísle časopisu Ochrana přírody, věnovaném z velké části 40. výročí Českého svazu ochránců přírody, vyšel mimo jiný obsáhlý shrnující článek o kampani Místo pro přírodu představující ve stručnosti některé vykoupené lokality. 

Článek je dostupný i na internetu.

ikona řekli, napsali Ještě jednou o Ščúrnici, tentokrát v Českém rozhlase

Napsali, řekli | 10. 4. 2019

Reportáž o dalším výkupu na Ščúrnici odvysílal Český rozhlas Zlín. Děkujeme!

Poslechnout (či přečíst) si ji můžete zde.

ikona řekli, napsali S Mirkem Janíkem nejen o Ščúrnici

Napsali, řekli | 9. 4. 2019

„Základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA je dobročinným společenstvím členů a příznivců, které spojuje zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Chrání a obnovují přírodu, krajinu, životní prostředí i kulturní dědictví nebo environmentální výchovu v regionu jižního Valašska.“ napsala na svém facebookovém profilu Nadace Partnerství jako komentář k tomuhle pěknému videu s Mirkem Janíkem, na němž mluví o Ščúrnici i dalších aktivitách v nejsevernějších končinách Bílých Karpat. 

Pro úplnost jen dodáváme, že ta mohutná, částečně již padlá borovice, co se tam na pozadí povídání objevuje, není na Ščúrnici, ale na nedaleké Stráži.

ikona řekli, napsali Opět Zbytka v médiích

Napsali, řekli | 20. 2. 2019

Další reportáž o zásazích na Zbytkách, tentokrát v kontextu obecnějšího problému, katastrofálního úbytku hmyzu v naší krajině, byla zveřejněna serverem Seznam.

ikona řekli, napsali Občanské noviny

Napsali, řekli | 4. 2. 2019

Místo pro přírodu v pořadu České televize Občanské noviny. Osm minut povídání o kampani na výkupy přírodně cenných pozemků i obecně o hnutí pozemkových spolků.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248430001-misto-pro-prirodu

ikona řekli, napsali Zbytka v České rozhlase

Napsali, řekli | 24. 1. 2019

Pěknou reportáž o Zbytkách si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu. Novináři si to ovšem trochu zjednodušili. Zásah zde není prováděn primárně kvůli plánované repatriaci hnědáska osikového. Jde o obnovu dnes již velmi vzácných společenstev, slatiny a středního lesa, na něž je vázána celá plejáda zajímavých druhů, zejména rostlin a hmyzu. Repatriace hnědáska – podaří-li se – už bude jen takovou „třešničkou na dortu“.

ikona řekli, napsali Vlčí hrdlo v publikace o ekologické obnově

Napsali, řekli | 23. 1. 2019

Obnova nivních luk na Vlčím hrdle se dostala i do publikace Ekologická obnova v České republice II, vydané loni Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Publikaci si můžete stáhnout (zdarma) na stránkách AOPK ČR; Vlčí hrdlo najdete na str. 72 – 75.


Aktuální stav konta

1 490 086 Kč (16.5.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
178 hektarů na 46 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.