číslo účtu MPP 9999922/0800

Napsali, řekli

ikona řekli, napsali Zbytka v České rozhlase

Napsali, řekli | 24. 1. 2019

Pěknou reportáž o Zbytkách si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu. Novináři si to ovšem trochu zjednodušili. Zásah zde není prováděn primárně kvůli plánované repatriaci hnědáska osikového. Jde o obnovu dnes již velmi vzácných společenstev, slatiny a středního lesa, na něž je vázána celá plejáda zajímavých druhů, zejména rostlin a hmyzu. Repatriace hnědáska – podaří-li se – už bude jen takovou „třešničkou na dortu“.

ikona řekli, napsali Vlčí hrdlo v publikace o ekologické obnově

Napsali, řekli | 23. 1. 2019

Obnova nivních luk na Vlčím hrdle se dostala i do publikace Ekologická obnova v České republice II, vydané loni Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Publikaci si můžete stáhnout (zdarma) na stránkách AOPK ČR; Vlčí hrdlo najdete na str. 72 – 75.

ikona řekli, napsali O Ščúrnicu mají dárci zájem

Napsali, řekli | 22. 11. 2018

Dvakrát víc jak loni – lidé štědře přispívají na záchranu bělokarpatského pralesa. 

Takto je uvedena včerejší aktualita na stránkách Českého rozhlasu Zlín.

ikona řekli, napsali Česko – země neznámá

Napsali, řekli | 21. 9. 2018

Reportáž o Trianglu byla odvysílána Českým rozhlasem v rámci pořadu Česko – země neznámá.

ikona řekli, napsali Revitalizace Chvojnova v časopise Ochrana přírody

Napsali, řekli | 10. 7. 2018

V časopise Ochrana přírody vyšlo podrobné pojednání o revitalizaci rašeliniště Chvojnov. O místu pro přírodu se v něm sice výslovně nepíše, avšak realizaci projektu umožnil právě výkup části pozemků v rámci naší kampaně. 

ikona řekli, napsali Blog o Milské stráni

Napsali, řekli | 9. 7. 2018

Exkurze za orchidejemi na Milskou stráň v blogu Živé tradice.

ikona řekli, napsali Triangl v Pražské evvoluci

Napsali, řekli | 20. 6. 2018

V časopise Pražská evvoluce vyšel článek o Trianglu (str. 40-41). Časopis v pdf se můžete stáhnout zde.


Aktuální stav konta

1 443 625 Kč (20.3.2023)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
189 hektarů na 53 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.