číslo účtu MPP 9999922/0800

Dvě dobré zprávy ze Střelenské louky

Ze Střelenské louky dorazily dvě potěšující zprávy. Přes sezónu zde bylo opakovaně pozorováno na čtyři desítky vzácných modrásků bahenních (foto). A konečně se podařilo vyřešit letitý problém s vypouštěním fekálních vod z přilehlých domů přímo do louky. Paráda!

Publikováno 23. 9. 2013


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.