číslo účtu MPP 9999922/0800

Malá novoroční bilance

Během roku 2009 přišlo na konto sbírky Místo pro přírodu 789 819 Kč. Je to sice o trošku méně, než v předešlých letech, ale ne nějak dramaticky. Vykoupit se podařilo 41 pozemků (na 9 různých lokalitách) o celkové výměře 11,73 ha. Díky moc vám všem, kteří jste sbírku jakýmkoliv způsobem podpořili!

Publikováno 6. 1. 2010


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
191 hektarů na 54 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.