číslo účtu MPP 9999922/0800

Rekapitulace roku 2021

Malá rekapitulace, aneb jak se vedlo Místu pro přírodu v loňském roce.

Během roku 2021 se podařilo vybrat na konto sbírky Místo pro přírodu 2 471 976 korun.

Utratilo se 2 268 228 Kč, z toho 2 077 913 Kč za vlastní výkupy, 30 340 Kč byly další náklady přímo související s výkupy (poplatky za vklad do katastru a podobně), 44 679 Kč daně z nemovitosti, 115 296 Kč nezbytné náklady související s organizací sbírky (poplatky za vedení účtu, účetnictví…).

Podařilo se vykoupit 38 pozemků (respektive vlastnických podílů) o celkové výměře 13,9367 ha na 10 lokalitách. Průměrná velikost vykoupeného pozemku byla 0,37 ha, což ale mnoho nevypovídá, neboť nejmenší vykoupený pozemek měl pouhých 54 metrů čtverečních, největší téměř 4 hektary (shodou okolností, oba byly na téže lokalitě).

Grafy struktury vykoupených pozemků z různých pohledů si můžete prohlédnout na facebooku.

Velké díky všem, kdo Místo pro přírodu podporujete!

Publikováno 2. 2. 2022


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.