číslo účtu MPP 9999922/0800

Setkání dárců na Ščúrnici

V sobotu se uskutečnilo další z pravidelných setkání dárců a příznivců kampaně Místo pro přírodu, tentokrát na Ščúrnici v Bílých Karpatech. Počasí vyšlo nádherně, lesy se již začaly barvit do zlatova a slunce prosvítající bukovými, jedlovými a habrovými větvemi dodávaly (pra)lesu zvláštní nádech.

Na pár fotografií se můžete podívat na facebooku.

Publikováno 17. 10. 2016


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.