číslo účtu MPP 9999922/0800

setkání v Jinošovském údolí

V sobotu se uskutečnilo další ze setkání příznivců kampaně Místo pro přírodu. Za typicky podzimní atmosféry – barevného listí, trochu sychrava a vůně bahna vypuštěných rybníků – jsme tentokrát za doprovodu odborníků navštívili Jinošovské údolí u Vlašimi. Na pár fotografií se můžete podívat na facebooku.

Akce se konala v rámci projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtěnštejnska a Norska.

Publikováno 19. 10. 2015


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.