číslo účtu MPP 9999922/0800

Ze setkání na Zázmonících

V sobotu 23. dubne se uskutečnilo setkání dárců a příznivců kampaně Místo pro přírodu na Zázmonících. Lokalita byla krásně rozkvetlá – ještě dokvétaly kosatce nízké, v plném květu byly hlaváčky jarní, kamejky modronachové, divizny brunátné a sasanky lesní, poupata měly třemdavy a vstavač vojenský. Zahlédli jsme otakárka, zlatohlávka, majku, cvrčka…

Setkání bylo poslední akcí projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“, v rámci něhož probíhaly i na Zázmonících loni a letos zjara managementové práce a průzkumy.

Na fotografie ze setkání se můžete podívat na facebooku.

Publikováno 25. 4. 2016


Aktuální stav konta

1 402 688 Kč (20.6.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 49 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.