číslo účtu MPP 9999922/0800

Zveme Vás na setkání přátel ČSOP

Tradiční setkání přátel ČSOP, jako vždy první víkend v září, se letos koná na Podblanicku. V okolí tři z vykoupených lokalit, na místě lidé, co se kolem kampaně Místo pro přírodu pohybují i co se o tyto lokality starají (abychom zůstali u tématu těchto stránek), ale samozřejmě i další bohatý program (včetně aktivit pro děti) a další zajímaví lidičkové… Podrobnosti a přihlášky naleznete na http://setkani.csop.cz/. Jste co nejsrdečněji zváni!

Publikováno 13. 7. 2010


Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.