číslo účtu MPP 9999922/0800

Aktuality

ikona řekli, napsali Místo pro přírodu v Receptáři

Napsali, řekli | 13. 6. 2013

Reportáž o kampani Místo pro přírodu můzete shlédnout v 23. letošním Receptáři prima nápadů, cca od 30. minuty. Reportáž byla točena na Milské stráni, v té době ještě plné vstavačů nachových.

ikona lokality Setkání s přírodou… na Opičáku

Lokality | 12. 6. 2013

V rámci kampaně Setkání s přírodou, jejímž cílem je ukázat lidem zajímavá přírodní místa, rostliny a živočichy v jejich okolí, Vás zveme v neděli 16. června na Opičák.

Bližší informace na webových stránkách kampaně či na facebooku

ikona ostatní novinky Cena Josefa Vavrouška pro Ivanu a Honzu Jongepierovi

Ostatní | 7. 6. 2013

Cenu Josefa Vavrouška za rok 2012 obdrželi Ivana a Jan Jongepierovi, mimo jiné iniciátoři obnovy nivních luk na Vlčím hrdle.

Více o ocenění najdete na Ekolistu či na stránkách Ceny Josefa Vavrouška.

ikona ostatní novinky K Opičáku

Ostatní | 30. 5. 2013

Informace zejména pro přátele z Liberce a okolí, kde se z radnice šíří různé „zaručené zprávy“:
Již několik měsíců jednáme s vedením města o možnosti odkoupit několik obecních pozemků, důležitých pro ochranu Opičáku. Smyslem výkupu je jako vždy ochrana přírodních hodnot lokality a její citlivé zpřístupnění veřejnosti; mimo jiné zde předpokládáme vybudování malé naučné stezky či pozorovacího mola nad jedním z jezírek. S těmito argumenty se nám podařilo předjednat kupní cenu na úrovni zhruba čtvrtiny oficiální ceny odhadní, která je vzhledem k „lesnímu“ charakteru pozemků značně přemrštěná (jako by předjímala zrušení jejich současné „nezastavitelnosti“). Prodej mělo dnes odpoledne projednávat zastupitelstvo města. Prodej však v danou chvíli nemá mezi zastupiteli dostatečnou podporu (někteří se bojí „přílišného vlivu ochránců přírody“ na investiční záměry v okolí, jiným vadí snížená cena a ještě jiní prostě z principu „nebudou hlasovat pro něco, pro co hlasuje tamten“), proto jsme požádali o stažení tohoto bodu z dnešního jednání. Což rozhodně neznamená, že bychom ztratili zájem o odkoupení těchto pozemků či na jejich ochranu rezignovali. Budeme dále jednat a vysvětlovat naše záměry, chce to asi více času… Držte nám palce!

ikona ostatní novinky Místa pro přírodu na www.mapy.cz

Ostatní | 20. 5. 2013

Většina lokalit Místa pro přírodu byla nově vyznačena v turistické mapě na www.mapy.cz.

ikona lokality Setkání dárců na Milské stráni

Lokality | 20. 5. 2013

Včera se uskutečnilo tradiční jarní setkání dárců, tentokrát na Milské stráni. Téměř pět desítek účastníků přilákaly stovky kvetoucích vstavačů nachových. Tato naše největší orchidej byla v plném květu, a tak bylo na co se dívat, i co fotografovat.

Na několik fotografií ze setkání se můžete podívat na facebooku. Mimo jiné v galerii uvidíte, jak dokáže být květ vstavače nachového velice proměnlivý; laik by skoro nevěřil, že jde stále o jeden druh…

ikona novinky na webu Přírodovědné průzkumy na Chvojnově a Střelenské louce

Novinky na webu | 10. 4. 2013

V loňském roce proběhly na několika vykoupených lokalitách podrobné biologické průzkumy. O výsledcích průzkumu na Vlčím hrdle jsme již referovali koncem loňského roku. Nyní se můžete podívat na další dva – Střelenskou louku a Chvojnov.

Na Chvojnově byly monitorovány ptáci a rostliny, potažmo biotopy. Pro péči o pozemky postupně vykupované v rámci kampaně Místo pro přírodu jsou zajímavé zejména ornitologické výsledky. Průzkum potvrdil výskyt 54 druhů ptáků v hnízdním období, z nichž k nejcennějším patří bekasina otavní, sluka lesní a křepelka polní. Vzácné rostliny mají zatím těžiště výskytu téměř výhradně v přilehlé přírodní rezervaci.

Na Střelenské louce proběhl průzkum entomologický, botanický a nižších obratlovců. Pozoruhodné výsledky přinesl především průzkum hmyzu. Potvrdil výskyt dvou vzácných motýlů – modráska bahenního a modráska očkovaného -, nově zde objevil čtyři vzácnější druhy nosatců a asi vůbec nejzajímavějším zjištěním je výskyt horského druhu, kobylky sivozelené. Botanický průzkum mimo jiné doložil, že vzácné nenápadné rostlince bařičce bahenní se nejlépe daří v úmyslně zde vyjetých „kolejích“; napočítal zde na 200 exemplářů této silně ohrožené rostliny.

 


Aktuální stav konta

1 515 462 Kč (26.9.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.