číslo účtu MPP 9999922/0800

Novinky na webu

ikona novinky na webu Vzácná mandelinka obilní a další nové fotky z Kamence

Novinky na webu | 1. 8. 2014

Předvčírem se nám při pochůzce na Kamenci podařilo vyfotografovat vzácnou mandelinku obilní (Chrysolina cerealis). Spolu s řadou dalších nových fotografií se na ni můžete podívat ve fotogalerii.

ikona novinky na webu Mapa lokalit

Novinky na webu | 11. 7. 2014

Mapa lokalit již zase funguje. Omlouváme se za technické problémy.

ikona novinky na webu Ochranářský plán na Vlčí hrdlo

Novinky na webu | 16. 5. 2014

Byl zveřejněn ochranářský plán na Vlčí hrdlo.

ikona novinky na webu Nové materiály ke stažení

Novinky na webu | 13. 1. 2014

V rámci „novoročního úklidu“ byly přidány různé zajímavé materiály ke stažení nového i staršího data – ochranářský plán na Opičák, informační panely na Bělé a Ospělově, výsledky zoologických a floristických výzkumů na Vlčím hrdle, článek o lokalitě Nad Svitákem a také některá starší vydání Dárcovských listů, která zde chyběla.

ikona novinky na webu Články o vykoupených lokalitách v Kráse našeho domova

Novinky na webu | 17. 7. 2013

Na web jsme přidali několik článků o vykoupených lokalitách, které vycházejí pravidelně v časopise Krása našeho domova. Konkrétně články o cihelně Chmeliště, rašeliništi Chvojnov, přírodní památce Na ostrově, Ještěrčím ráji a rozhovor s Mirkem Janíkem (nejen) o Ščúrnici.

ikona novinky na webu Přírodovědné průzkumy na Chvojnově a Střelenské louce

Novinky na webu | 10. 4. 2013

V loňském roce proběhly na několika vykoupených lokalitách podrobné biologické průzkumy. O výsledcích průzkumu na Vlčím hrdle jsme již referovali koncem loňského roku. Nyní se můžete podívat na další dva – Střelenskou louku a Chvojnov.

Na Chvojnově byly monitorovány ptáci a rostliny, potažmo biotopy. Pro péči o pozemky postupně vykupované v rámci kampaně Místo pro přírodu jsou zajímavé zejména ornitologické výsledky. Průzkum potvrdil výskyt 54 druhů ptáků v hnízdním období, z nichž k nejcennějším patří bekasina otavní, sluka lesní a křepelka polní. Vzácné rostliny mají zatím těžiště výskytu téměř výhradně v přilehlé přírodní rezervaci.

Na Střelenské louce proběhl průzkum entomologický, botanický a nižších obratlovců. Pozoruhodné výsledky přinesl především průzkum hmyzu. Potvrdil výskyt dvou vzácných motýlů – modráska bahenního a modráska očkovaného -, nově zde objevil čtyři vzácnější druhy nosatců a asi vůbec nejzajímavějším zjištěním je výskyt horského druhu, kobylky sivozelené. Botanický průzkum mimo jiné doložil, že vzácné nenápadné rostlince bařičce bahenní se nejlépe daří v úmyslně zde vyjetých „kolejích“; napočítal zde na 200 exemplářů této silně ohrožené rostliny.

 

ikona novinky na webu Nové fotografie

Novinky na webu | 21. 11. 2012

Byly doplněny fotogalerie Vlčího hrdla a Na ostrově.


Aktuální stav konta

1 490 086 Kč (16.5.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
178 hektarů na 46 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.