číslo účtu MPP 9999922/0800

Novinky na webu

ikona novinky na webu Přírodovědné průzkumy na Chvojnově a Střelenské louce

Novinky na webu | 10. 4. 2013

V loňském roce proběhly na několika vykoupených lokalitách podrobné biologické průzkumy. O výsledcích průzkumu na Vlčím hrdle jsme již referovali koncem loňského roku. Nyní se můžete podívat na další dva – Střelenskou louku a Chvojnov.

Na Chvojnově byly monitorovány ptáci a rostliny, potažmo biotopy. Pro péči o pozemky postupně vykupované v rámci kampaně Místo pro přírodu jsou zajímavé zejména ornitologické výsledky. Průzkum potvrdil výskyt 54 druhů ptáků v hnízdním období, z nichž k nejcennějším patří bekasina otavní, sluka lesní a křepelka polní. Vzácné rostliny mají zatím těžiště výskytu téměř výhradně v přilehlé přírodní rezervaci.

Na Střelenské louce proběhl průzkum entomologický, botanický a nižších obratlovců. Pozoruhodné výsledky přinesl především průzkum hmyzu. Potvrdil výskyt dvou vzácných motýlů – modráska bahenního a modráska očkovaného -, nově zde objevil čtyři vzácnější druhy nosatců a asi vůbec nejzajímavějším zjištěním je výskyt horského druhu, kobylky sivozelené. Botanický průzkum mimo jiné doložil, že vzácné nenápadné rostlince bařičce bahenní se nejlépe daří v úmyslně zde vyjetých „kolejích“; napočítal zde na 200 exemplářů této silně ohrožené rostliny.

 

ikona novinky na webu Nové fotografie

Novinky na webu | 21. 11. 2012

Byly doplněny fotogalerie Vlčího hrdla a Na ostrově.

ikona novinky na webu Interaktivní mapa Opičáku

Novinky na webu | 13. 11. 2012

Na stránky byl přidán odkaz na interaktivní mapu Opičáku (pro prohlížení je třeba povolit otvírání oken).

ikona novinky na webu Nové Dárcovské listy

Novinky na webu | 15. 10. 2012

Na web byly přidány zářijové Dárcosvká listy v pdf.

ikona novinky na webu Ochranářský plán Ospělov

Novinky na webu | 7. 3. 2012

Na nově dokončený ochranářský plán mokřadů u Ospělova se můžete podívat zde.

ikona novinky na webu Ze Střelenské louky

Novinky na webu | 30. 8. 2011

ikona novinky na webu Miniprůvodce Střelenská louka

Novinky na webu | 25. 8. 2011

Další ze série miniprůvodců po vykoupených lokalitách si můžete stáhnout v pdf.  V tištěné podobě bude v brzké době k mání v síti infocenter ČSOP a v turistických infocentrech regionu.


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.