číslo účtu MPP 9999922/0800

Novinky na webu

ikona novinky na webu Další ochranářské plány

Novinky na webu | 15. 7. 2011

Na webových stránkách byly zveřejněny další dva ochranářské plány na vykoupené lokality – Na pramenech a Louka v Jinošovském údolí (obě na Podblanicku)

ikona novinky na webu Nová fotogalerie

Novinky na webu | 15. 7. 2011

Vytvořena fotogalerie Chvojnova. Kromě fotek je v ní i ukázka z revitalizačního projektu, který byl v těchto dnech podán do Operačního programu Životní prostředí.

ikona novinky na webu Nové Dárcovské listy

Novinky na webu | 25. 3. 2011

Březnové informace o aktuálním dění kampaně si můžete stáhnout v pdf.

ikona novinky na webu Články z Krásy našeho domova

Novinky na webu | 17. 2. 2011

V časopise Krása našeho domova vycházejí pravidelně články o jednotlivých vykoupených lokalitách. Náhledy těchto článků jsme pro vás nyní přidali na stránky lokalit (v části Další informace).

ikona novinky na webu Další ochranářské plány

Novinky na webu | 20. 1. 2011

Na webových stránkách byly zveřejněny ochranářské plány lokalit Bělá a Zázmoníky. Stáhnout si je můžete v pdf.

Ochranářské plány shrnují veškeré podstatné informace o lokalitě, jejich ideální stav i předpokládané kroky, jak tohoto stavu docílit.

ikona novinky na webu Dárcovské listy – prosinec 2010

Novinky na webu | 20. 12. 2010

V pdf si můžete stáhnout nové Dárcovské listy, shrnující, co se v kampani Místo pro přírodu v několika posledních měsících událo.

ikona novinky na webu Malý průvodce po zachráněných lokalitách

Novinky na webu | 26. 11. 2010

Pod titulem Místa pro přírodu Vás zvou vyšla brožurka se stručnými informacemi o většině lokalit, vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu. Můžete si ji stáhnout v pdf či získat v tištěné podobě v tuto chvíli v Domě ochránců přírody v Praze-Michli, v brzké době i v ostatních Infocentrech ČSOP.


Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.