číslo účtu MPP 9999922/0800

Ostatní

ikona ostatní novinky Setkání s dárci a příznivci Místa pro přírodu v Jinošovském údolí

Ostatní | 21. 9. 2015

Srdečně zveme všechny zájemce na exkurzi Jinošovským údolí s odborným výkladem Martina Klaudyse z Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. Akce se koná v sobotu 17. října. Podrobnější informace v pozvánce.

ikona ostatní novinky Ukliďme svět! na Opičáku tuto sobotu

Ostatní | 17. 9. 2015

Pojďte s námi v sobotu uklízet Opičák. Za odměnu pro účastníky komentovaná exkurze po lokalitě, pro děti samolepky zvířátek i rostlin z naší přírody. Sraz v sobotu 19. 9. v 10 hodin u vchodu na lokalitu (Ostašovská ul. u kruháku nad Globusem). Více info na tel. 602 154 091 nebo mailem na armillaria@volny.cz. Rukavice nejlépe vlastní, pytle na odpadky dodáme, likvidaci odpadu zajistíme.

ikona ostatní novinky Vycházka (nejen) na Velkou Homolky

Ostatní | 16. 9. 2015

Pozemkový spolek Šumava pořádá v neděli 27. září přírodovědnou vycházku z Velké Homolky na Opolenec (NS Sudslavický okruh).

Více informací na webu či facebooku organizátora.

ikona ostatní novinky Sbírka Místo pro přírodu dočasně přerušena!

Ostatní | 4. 5. 2015

Vážení dárci,

po třech letech opět bilancujeme. Dle litery zákona jsme nuceni sbírku do koruny vyčerpat, dát dohromady veškerou dokumentaci a předložit ke kontrole Magistrátu hlavního města Prahy. Je to nepříjemné zdržení, ale je to třeba. Sbírka je dnešním dnem pozastavena. Zhruba po třech měsících opět začneme s čistým stolem a s nulou na účtu. Zachovejte nám tedy přízeň a počkejte s dary na léto. Čím dříve pak nabereme finanční sílu, tím dříve se budete moci těšit na nové příběhy zachráněných klenotů naší krajiny.

Zákony se v čase upravují, proto (pokud opět nedojde ke změně) je toto přerušení poslední. Vyúčtovávat se bude příště průběžně za nerušeného pochodu sbírky.

ikona ostatní novinky Akademický háj

Ostatní | 23. 3. 2015

Studenti Akademie výtvarných umění v Praze se rozhodli podpořit záchranu Ščúrnice. Svůj „podprojekt“ nazvali Akademický háj. Bližší informace o této aktivitě naleznete na facebookové stránce www.facebook.com/akademicky.haj.

ikona ostatní novinky Mapový server (nejen) Ščúrnice v novém kabátě

Ostatní | 6. 2. 2015

Mapový server Ščúrnice doznal během loňského roku výrazné změny. Nejen, že tam byly přidány další lokality v péči pozemkového spolku KOSENKA (včetně Dobšeny), ale i další vrstvy, třeba katastrální mapa, ÚSES či zonace CHKO. Podívat se můžete zde.

ikona ostatní novinky Místo pro přírodu na HITHIT.cz aneb sháníme peníze na údržbu lokalit a nabízíme zajímavé odměny

Ostatní | 16. 1. 2015

Přírodně cenné lokality většinou nestačí jen vykoupit, j nutné o ně i nadále pečovat. Právě pomoci sehnat pozemkovým spolkům peníze na tuto údržbu chce naše aktuální kampaň na serveru HITHIT. Máme 45 dní na to pokusit se nasbírat 109.000 Kč. Pomůžete nám? Soví muž vám vysvětlí, co a jak :-)

https://www.hithit.com/cs/project/1065/misto-pro-prirodu


Pomozte nám zachránit nádhernou mokřadní lokalitu Na Skřivánku.

Do konce května musíme sehnat 3,5 miliónu korun.

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
196 hektarů na 56 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.