číslo účtu MPP 9999922/0800

Ostatní

ikona ostatní novinky Místa pro přírodu na www.mapy.cz

Ostatní | 20. 5. 2013

Většina lokalit Místa pro přírodu byla nově vyznačena v turistické mapě na www.mapy.cz.

ikona ostatní novinky Malá rekapitulace roku 2012

Ostatní | 14. 1. 2013

Za rok 2012 se podařilo na konto Místa pro přírodu vybrat 917.900 Kč (z toho 92.114 Kč bylo určeno jmenovitě na Ščúrnici, 11.012 Kč na Ještěrčí ráj a 3170 Kč na Vlčí hrdlo). Koupili jsme 10 pozemků na čtyřech lokalitách (Ščúrnica,  Na ostrově, Vlčí Hrdlo, Nad Svitákem) o celkové výměře 9,4 ha. Za ně jsme zaplatili 926.100 Kč. (Kampaň na Ještěrčí ráj se rozběhla až před koncem roku, první výkup proběhne, půjde-li vše podle plánu, během ledna.) Děkujeme za podporu!

ikona ostatní novinky Dobročinná aukce ve prospěch Vlčího hrdla

Ostatní | 27. 11. 2012

V sobotu proběhla jubilejní 10. benefiční akce uměleckých děl Nadace Veronica. Její výtěžek je určen na další výkupy na Vlčím hrdle. Aukce prozatím vynesla 160.600 Kč. Ne všechna díla však byla prodána, a tak aukce pokračuje po internetu. Podrobnosti najdete na http://www.aukceproprirodu.cz/.

ikona ostatní novinky Setkání s dárci na Vlčím hrdle

Ostatní | 24. 10. 2012

V sobotu 13. října proběhlo další setkání s dárci, tentokrát na Vlčím hrdle. Na několik fotografií s emůžete podívat zde.

ikona ostatní novinky Nadace Veronica podpoří výkup Vlčího hrdla

Ostatní | 22. 10. 2012

Nadace Veronica se rozhodla výtežek z historicky prvního Galavečera šperků (13. listopadu), stejně jako ze své jubilejní desáté benefiční aukce uměleckých děl (24. listopadu) věnovat na další výkupy pozemků na Vlčím hrdle.

Děkujeme!

ikona ostatní novinky Konto Místa pro přírodu opět otevřeno

Ostatní | 7. 6. 2012

Po dvouměsíční pauze, vynucené zákonnými podmínkami pro pořádání veřejných sbírek, bylo konto Místa pro přírodu opět otevřeno. Číslo konta se nemění – 9999922/0800.

Děkujeme za vaši podporu!

ikona ostatní novinky Rekapitulace 2011

Ostatní | 6. 1. 2012

Malá rekapitulace právě uplynulého roku: Na konto Místa pro přírodu se (díky vám!) podařilo vybrat 737 843 korun. Vykoupilo se 16 pozemků o celkové výměře 5,84 ha na pěti likalitách – Vlčím hrdle (1,32 ha), Bělé (0,69 ha), Ščúrnici (3,15 ha), Kupsově skále (0,25 ha) a Lipinách (0,43 ha). Děkujeme za podporu!


Aktuální stav konta

1 490 086 Kč (16.5.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
178 hektarů na 46 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.