číslo účtu MPP 9999922/0800

Ostatní

ikona ostatní novinky Sbírka Místo pro přírodu dočasně přerušena!

Ostatní | 4. 5. 2015

Vážení dárci,

po třech letech opět bilancujeme. Dle litery zákona jsme nuceni sbírku do koruny vyčerpat, dát dohromady veškerou dokumentaci a předložit ke kontrole Magistrátu hlavního města Prahy. Je to nepříjemné zdržení, ale je to třeba. Sbírka je dnešním dnem pozastavena. Zhruba po třech měsících opět začneme s čistým stolem a s nulou na účtu. Zachovejte nám tedy přízeň a počkejte s dary na léto. Čím dříve pak nabereme finanční sílu, tím dříve se budete moci těšit na nové příběhy zachráněných klenotů naší krajiny.

Zákony se v čase upravují, proto (pokud opět nedojde ke změně) je toto přerušení poslední. Vyúčtovávat se bude příště průběžně za nerušeného pochodu sbírky.

ikona ostatní novinky Akademický háj

Ostatní | 23. 3. 2015

Studenti Akademie výtvarných umění v Praze se rozhodli podpořit záchranu Ščúrnice. Svůj „podprojekt“ nazvali Akademický háj. Bližší informace o této aktivitě naleznete na facebookové stránce www.facebook.com/akademicky.haj.

ikona ostatní novinky Mapový server (nejen) Ščúrnice v novém kabátě

Ostatní | 6. 2. 2015

Mapový server Ščúrnice doznal během loňského roku výrazné změny. Nejen, že tam byly přidány další lokality v péči pozemkového spolku KOSENKA (včetně Dobšeny), ale i další vrstvy, třeba katastrální mapa, ÚSES či zonace CHKO. Podívat se můžete zde.

ikona ostatní novinky Místo pro přírodu na HITHIT.cz aneb sháníme peníze na údržbu lokalit a nabízíme zajímavé odměny

Ostatní | 16. 1. 2015

Přírodně cenné lokality většinou nestačí jen vykoupit, j nutné o ně i nadále pečovat. Právě pomoci sehnat pozemkovým spolkům peníze na tuto údržbu chce naše aktuální kampaň na serveru HITHIT. Máme 45 dní na to pokusit se nasbírat 109.000 Kč. Pomůžete nám? Soví muž vám vysvětlí, co a jak :-)

https://www.hithit.com/cs/project/1065/misto-pro-prirodu

ikona ostatní novinky Malá rekapitulace loňského roku

Ostatní | 8. 1. 2015

Na účet sbírky přibylo (včetně úroků) 940 751,63 Kč, utraceno bylo 977 980,74 Kč. Podařilo se vykoupit 21 pozemků, na dalších 4 pozemcích byl koupen 2/3 podíl a na 3 pozemcích se dokupoval zbývající poloviční podíl; celkem bylo vykoupeno 12,22 ha. Výkupy v roce 2014 týkaly 6 lokalit – Ještěrčího ráje, Zázmoníků, Vlčího hrdla, Lipin, Dobšeny a nově Velké homolky. Kromě vlastních výkupů byly z těchto prostředků hrazeny i daň z nemovitosti za vykoupené pozemky, několik znaleckých odhadů nezbytných k realizaci výkupů a poplatky za vedení sbírkového účtu (dohromady 51.176,74 Kč). Do nového roku jsme vstoupili s kontem ve výši 1 114 045,15 Kč. Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům!

ikona ostatní novinky Kalendář s fotografiemi Ščúrnice

Ostatní | 27. 11. 2014

Nástěnný kalendář nádherných fotografií ze Ščúrnice bude představen 6. prosince na Valašském mikulášském jarmeku a dále pak bude možné zakoupit ho či objednat si ho na Kosence. Cena je 150 Kč (při zaslání poštou + 30 Kč poštovného), výtěžek bude použit na činnost Pozemkového spolku KOSENKA.

Náhled kalendáře zde či na facebooku.

ikona ostatní novinky Rekapitulace loňského roku

Ostatní | 15. 1. 2014

Během roku 2013 přišly na konto Místa pro přírodu dary ve výši 1 071 255 korun (velice děkujeme!). Vykoupeny byly pozemky o výměře 4,99 ha + na dalších 2,09 ha padesátiprocentní podíl na pěti lokalitách – Dobšena, Ještěrčí ráj, Lipiny, Na pramenech a Vlčí hrdlo. Utraceno bylo 428 179 Kč. Další výkupy o celkové výměře cca 7 ha, které byly během loňského roku domluveny, by měly proběhnout během ledna a února.


Aktuální stav konta

952 810 Kč (12.10.2021)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
170 hektarů na 44 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.