číslo účtu MPP 9999922/0800

Aktuality

ikona lokality Velký úklid Chmeliště

Lokality | 26. 3. 2012

V Cihelně Chmeliště proběhl v sobotu velký úklid. Více se můžete dozvědět na webových stránkách občanského sdruežní Denemark, které o tuto lokalitu pečuje.

ikona novinky na webu Ochranářský plán Ospělov

Novinky na webu | 7. 3. 2012

Na nově dokončený ochranářský plán mokřadů u Ospělova se můžete podívat zde.

ikona lokality Kvetou lýkovce!

Lokality | 6. 3. 2012

Na Kupsově skále rozkvetly lýkovce. Na přístupové cestě z Nesperské Lhoty je však dost bláta, tak si vezměte dobré boty.

ikona lokality Předjaří na Bělé

Lokality | 4. 3. 2012

Na Bělé byla odstraněna část olšového náletu v místech výskytu vzácných ostřic a v současné době se připravuje na botanicky méně hodnotné části zřízení dvou tůní.

Můžete se podívat na pár aktuálních fotografií.

ikona výkupy Vlčí hrdlo má již přes 3 hektary

Výkupy | 31. 1. 2012

Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit další pozemek (0,2 ha). Tímto již výměra vykoupených pozemků na této lokalitě přesáhla 3 ha. Děkujeme! Pokračujeme dál…

ikona lokality Poklad (nejen) na Kupsově skále

Lokality | 11. 1. 2012

Kupsovu skálu můžete navštívit v rámci nové hry zaměřené na poznávání zajímavých přírodních míst Podblanicka „Lesní poklady Blanických rytířů“. Hra je založená na principu oblíbeného geocachingu – tedy hledání „pokladů“ pomocí GPS. Tatáž hra vás přivede i do blízkosti další z podblanických vykoupených lokalit – Na pramenech.

ikona ostatní novinky Rekapitulace 2011

Ostatní | 6. 1. 2012

Malá rekapitulace právě uplynulého roku: Na konto Místa pro přírodu se (díky vám!) podařilo vybrat 737 843 korun. Vykoupilo se 16 pozemků o celkové výměře 5,84 ha na pěti likalitách – Vlčím hrdle (1,32 ha), Bělé (0,69 ha), Ščúrnici (3,15 ha), Kupsově skále (0,25 ha) a Lipinách (0,43 ha). Děkujeme za podporu!


Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
191 hektarů na 54 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.