číslo účtu MPP 9999922/0800

Aktuality

ikona ostatní novinky Malá vzpomínka na letošní Volnosť hoře

Ostatní | 26. 5. 2011

Letošní slavnosti Volnosť hoře, kterou pořádal ČSOP Kosenka na oslavu přenechání další části Ščúrnice zpět přírodě, se zůčastnila i patronka Ščúrnice, herečka paní Květa Fialová. Připomeňme si ji na několika fotografiích.

ikona ostatní novinky Volnosť hoře 2011

Ostatní | 27. 4. 2011

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční akci, oslavující úspěšné navracení bělokarpatského (pra)lesa přírodě. Budete mít příležitost potkat se i s patronkou Ščúrnice, paní Květou Fialovou. Kdy? V sobotu 30. dubna. Bližší informace naleznete v pozvánce.

ikona výkupy Další čtvrthektar na Vlčím hrdle

Výkupy | 5. 4. 2011

Na Vlčím hrdle se podařilo vykoupit další čtvrthektarový pozemek. Děkujeme za podporu!

ikona ostatní novinky Herečka Květa Fialová patronkou Ščúrnice

Ostatní | 30. 3. 2011

„Protože jsem kněžka z pohanských dob, kdy jsme se klaněly stromům, lesům a studánkám, děkuji lidem, že zachraňují  Ščúrnicu a vracejí zpět do náruče přírody. Stromy jsou živé bytosti, když je objímám, tak mi vyprávějí nádherné příběhy.  Šumění stromů je ten nejkrásnější chorál, který člověk může slyšet…“, říká herečka Květa Fialová, která nad záchranou Ščúrnice převzala symbolický patronát.

> tisková zpráva v pdf

ikona novinky na webu Nové Dárcovské listy

Novinky na webu | 25. 3. 2011

Březnové informace o aktuálním dění kampaně si můžete stáhnout v pdf.

ikona lokality Tisková zpráva ke Kupsově skále

Lokality | 24. 3. 2011

Nová tisková zpráva Místa pro přírodu ke stažení v pdf.

ikona výkupy Další 3 hektary na Ščúrnici

Výkupy | 15. 3. 2011

Na Ščúrnici se podařilo vykoupit dalších pět pozemků (jeden téměř tříhektarový a čtyři „drobky“ po několika stech metrech čtverečních) o celkové výměře 3,15 ha. Jižní část území už začíná být pěkně souvislá…


Aktuální stav konta

1 281 431 Kč (11.8.2022)

Děkujeme!

Od roku 2003, kdy byla kampaň Místo pro přírodu zahájena, již bylo vykoupeno
180 hektarů na 50 lokalitách

Ikona Facebook   Facebook

ikona RSS   RSS

Český svaz ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, 222 511 496
info@mistoproprirodu.cz

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015.
Vytvoření těchto stránek podpořilo v roce 2010 Ministerstvo životního prostředí. Stránky MPP využívají redakční systém WordPress.
© Český svaz ochránců přírody, 2010  |  Webdesign © Jana Štěpánová RedGreenBlue, 2010  |  Realizace: Jaroslav Síbrt, 2010.